Makale Tarihi: 2.04.2020
Görüntülenme: 756

İlaç Güvenlik İzlem Formu ile Kullanılan ve Kısıtlı Dağıtımda Olan İlaçların Temini

COVID-19 sebebiyle Kurumumuz tarafından 16.03.2020 tarihli duyuru ile kronik hastaların ilaç kullanımı ile ilgili bazı tedbirler alınmıştır. Ancak, riskleri nedeniyle takip edilen ilaçlar (ilaç güvenlik izlem formu ile kullanılan ilaçlar ile kısıtlı dağıtımda olan ilaçlar) için ayrıca bir açıklama yapılması gereği ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda söz konusu ilaçlar ve bu ilaçların temini konusunda ikinci bir duyuruya kadar izlenecek yol ekte yer almaktadır.

Tüm ilgililere duyurulur.

Farmakovijilans ve Kontrole Tabi Maddeler Dairesi Başkanlığı

İlaç güvenlik izlem formu ile kullanılan ve kısıtlı dağıtımda olan ilaçların temini yönergesi için tıklayınız.

Kurum duyurusu için tıklayınız