Makale Tarihi: 15.12.2021
Görüntülenme: 505

Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği Hakkında TİTCK Duyurusu

Birliğimiz web sayfasında, 11.12.2021 tarih ve 31686 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği, yeni yönetmelikteki değişiklikleri gösteren karşılaştırmalı tablo oluşturularak yayımlanmıştı.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından 11.12.2021 tarihinde “Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği Hakkında” başlıklı bir duyuru yayımlayarak, Yönetmelik ile getirilen yeniliklere ilişkin bazı önemli hususları belirtmiştir. Duyuru metni ekte yer almaktadır.

Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

Kurum duyurusu için tıklayınız.