Makale Tarihi: 20.06.2024
Görüntülenme: 151

Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlara Geçiş Zorunluluğu Hakkında

Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlara Geçiş Zorunluluğu Hakkında

Türk Eczacıları Birliği tarafından Odamıza gönderilen yazı aşağıda ve ekte bilgilerinize sunulmuştur.

"30 Aralık 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 557 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde Eski Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların, mali hafızalarının dolup dolmadığına bakılmaksızın 1/7/2024 tarihine kadar Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar ile değiştirilmesinin zorunlu olduğu ifade edilmiştir.

Satın alınan Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların, 1/7/2024 tarihini geçmemek şartıyla, fatura tarihini takip eden 30 gün içerisinde kullanılmaya başlanması ayrıca mevcut Eski Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların da aynı süre içerisinde 15/5/2004 tarihli ve 25463 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 60 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliğde belirlenen esaslara göre hurdaya ayrılması gerekmektedir.

Mevcut Eski Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların hurdaya ayrılma işlemleri sırasında düzenlenen servis tutanağı, mali hafıza raporu ve ödeme kaydedici cihaz levhası ilgili vergi dairesine mükellef veya ÖKC yetkili servisi tarafından elden verilebileceği gibi kayıtlı posta ile de gönderilebilecektir.

Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlarda Banka Kartlarına İlişkin Aktif Bir Ödeme Uygulaması Kullanılması Zorunluluğu

a) EFT-POS özellikli Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz kullananlardan;

- Öteden beri EFT-POS özellikli Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz kullananlar, 1/7/2024 tarihinden itibaren en az bir banka veya diğer kuruluş ya da ödeme hizmet sağlayıcısı ile üye iş yeri anlaşması yaparak kullanılan her bir Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz aracılığıyla banka kartları ile ödeme taleplerini kabul etmek zorundadırlar.

- 1/7/2024 tarihinden sonra (bu tarih dâhil) EFT-POS özellikli Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz kullanmaya başlayanlar, cihazın aktivasyon tarihinden itibaren en geç 30 gün içerisinde en az bir banka veya diğer kuruluş ya da ödeme hizmet sağlayıcısı ile üye iş yeri anlaşması yapmak ve banka kartları ile ödeme taleplerini kabul etmek zorundadırlar.

- Tebliğin yayım tarihi ile 1/7/2024 tarihi arasında EFT-POS özellikli Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz kullanmaya başlayanlar, 1/7/2024 tarihinden itibaren en az bir banka veya diğer kuruluş ya da ödeme hizmet sağlayıcısı ile üye iş yeri anlaşması yaparak kullanılan her bir Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz aracılığıyla banka kartları ile ödeme taleplerini kabul etmek zorundadırlar. Ancak, EFT-POS özellikli Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazın kullanılmaya başlandığı tarih ile 1/7/2024 tarihi arasında 30 günden az süre bulunması durumunda, 30 gün içerisinde her bir Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz aracılığıyla banka kartları ile ödeme taleplerinin kabul edilmesine başlanması gerekmektedir.

b) Basit/bilgisayar bağlantılı Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz kullananlardan;

- Öteden beri basit/bilgisayar bağlantılı Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz kullananlar, 1/7/2024 tarihinden itibaren en az bir banka veya diğer kuruluş ya da ödeme hizmet sağlayıcısı ile üye iş yeri anlaşması yapmak ve kullanılan her bir Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazın EFTPOS ile bağlantısını yaptıktan sonra banka kartları ile ödeme taleplerini kabul etmek zorundadırlar.

- 1/7/2024 tarihinden sonra (bu tarih dâhil) basit/bilgisayar bağlantılı Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz kullanmaya başlayanlar, cihazın aktivasyon tarihinden itibaren en geç 30 gün içerisinde en az bir banka veya diğer kuruluş ya da ödeme hizmet sağlayıcısı ile üye iş yeri anlaşması yapmak ve EFT-POS'ların ÖKC ile bağlantısını yaptıktan sonra banka kartları ile ödeme taleplerini kabul etmek zorundadırlar.

- Tebliğin yayım tarihi ile 1/7/2024 tarihi arasında basit/bilgisayar bağlantılı Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz kullanmaya başlayanlar, 1/7/2024 tarihinden itibaren en az bir banka veya diğer kuruluş ya da ödeme hizmet sağlayıcısı ile üye iş yeri anlaşması yaparak kullanılan her bir Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz aracılığıyla banka kartları ile ödeme taleplerini kabul etmek zorundadırlar. Ancak, basit/bilgisayar bağlantılı Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazın kullanılmaya başlandığı tarih ile 1/7/2024 tarihi arasında 30 günden az süre bulunması durumunda, 30 gün içerisinde her bir Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz aracılığıyla banka kartları ile ödeme taleplerinin kabul edilmesine başlanması gerekmektedir.

Belirlenen sürelerde üye iş yeri anlaşması yaparak, banka kartları ile ödeme taleplerini kabul edecek uygulamalar yüklenmeyen EFT-POS özellikli Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar ile EFTPOS ile bağlantısı yapılmayan basit/bilgisayar bağlantılı Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar bu sürelerin bitimini takip eden 15 gün içerisinde kullanıma kapatılarak pasif duruma alınacaktır. Söz konusu yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile birlikte Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar tekrar kullanıma açılacaktır. Üye iş yeri anlaşmalarının sonlandığı (banka kartlarıyla ödeme imkânının kalmaması durumunda) tarihi takip eden 15 gün içerisinde en az bir banka veya diğer kuruluş ya da ödeme hizmet sağlayıcısı ile üye iş yeri anlaşması yapılmaması sebebiyle banka kartları ile ödeme taleplerinin kabul edilmediği Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar kullanıma kapatılarak pasif duruma alınacaktır. Söz konusu yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile birlikte Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar tekrar kullanıma açılacaktır.

Belirlenen sürelerde öngörülen yükümlülükleri yerine getirmeyen mükellefler hakkında 213 sayılı Kanunun ve 3100 sayılı Kanunun ilgili ceza hükümleri uygulanmaktadır.

Yeni nesil ödeme kaydedici cihaz onayı alan firma ve cihaz listesine "https://ynokc.gib.gov.tr/Home/OnayAlanFirmalar/1003" linkinden ulaşılabilmektedir."

Meslektaşlarımıza önemle duyurulur.

EK: Türk Eczacıları Birliği'nden Gelen Yazı