Makale Tarihi: 7.07.2022
Görüntülenme: 374

Yardımcı Eczacılar İçin 2022 Yılı İkinci Başvuru Dönemi ve Yerleştirme Takvimi HakkındaYardımcı Eczacılar İçin 2022 Yılı İkinci Başvuru Dönemi ve Yerleştirme Takvimi Hakkında

Yardımcı Eczacılar İçin 2022 Yılı İkinci Başvuru Dönemi ve Yerleştirme Takvimi Hakkında

12 Nisan 2014 tarih ve 28970 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik'in "İkinci eczacı ve yardımcı eczacı çalıştırılmasına ilişkin usul ve esaslar" başlıklı 16. Maddesine istinaden, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından Birliğimize gönderilen 23.06.2022 tarihli yazı ile, 2022 yılında ikinci eczacı ve yardımcı eczacı çalıştırması zorunlu eczaneler için kriterler belirlenmiştir.

Buna göre, 2021 yılı hasılat tutarı (KDV hariç) esas alınarak,

  • 2022 yılında ikinci eczacı çalıştırması zorunlu eczaneler için kriter;

KDV hariç yıllık hasılat tutarı 8.956.470,00 TL veya reçete sayısı 80.000 olarak,

  • 2022 yılında yardımcı eczacı çalıştırması zorunlu eczaneler için ise kriter;

KDV hariç yıllık hasılat tutarı 4.247.020,00 TL olarak belirlenmiştir.

Yardımcı Eczacılar için 2022 Yılı İkinci Başvuru Dönemi Takvimi aşağıdaki şekildedir:

  • 18-22 Temmuz 2022 Bölge Eczacı Odaları tarafından, yardımcı eczacı adaylarının ön kayıt başvurularının alınması ve ön kayıt sonrasında başvuru sahiplerine tercih ekranı için kullanıcı adı ve şifrelerinin imza karşılığında verilmesi,
  • 25-28 Temmuz 2022 Türk Eczacıları Birliği tarafından açılacak ekran aracılığıyla adayların tercih başvurularının gerçekleştirilmesi,
  • 29 Temmuz 2022 tarihinde, yapılan başvurular doğrultusunda yerleştirmelerin gerçekleştirilmesi ve sonuçların duyurulması şeklindedir.

Bu bilgiler doğrultusunda, Yardımcı Eczacı Ön Kayıt Başvurusu yaparak, tercih aşamasında tercihte bulunacak olan meslektaşlarımızın, yardımcı eczacı olarak çalışacakları eczanelere yerleştirilmesi aşamasında, Eczacı Bilgi Sistemi'nde kayıtlı olan eczane çalışanları bilgileri esas alınacaktır.

Ön kayıt işlemini tamamlamış olan eczacılarımızın, tercih başvurusunu gerçekleştirmeden önce, yardımcı eczacı olarak çalışacağı eczaneyi kendisinin bulması ve bu nedenle, yaptırmış olduğu ön kaydı sildirmek istemesi halinde, 22 Temmuz Cuma günü saat 17:00'ye kadar kendisine en yakın Bölge Eczacı Odasına başvurarak bu işlemi gerçekleştirebilecektir.

Meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

Yardımcı Eczacı Yerleştirmesi Ve Çalıştırılmasına Dair Usûl Ve Esaslar için tıklayınız.

Eczacılık Mesleği Ulusal Yetkinlik Çerçevesi için tıklayınız.

TİTCK İyi Eczacılık Uygulamaları için tıklayınız.