Makale Tarihi: 17.12.2021
Görüntülenme: 901

VERBİS Kayıt Yükümlülüğü Hakkında Bilgilendirme

Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yapılan duyurular doğrultusunda, eczane sahibi meslektaşlarımızın VERBİS'e Kayıt yükümlülüğünün diğer istisnalar ile birlikte değerlendirilmesi ve muaf tutulmaları yönündeki talebimiz Birliğimiz tarafından sözlü ve yazılı olarak birçok kez Kişisel Verileri Koruma Kurumu'na iletilmiştir.

Kurum tarafından; “Eczanelerin, veri sorumlularının ana faaliyet alanı kapsamında özel nitelikli kişisel veri olan sağlık verisi işlemekte olduğunu ve bu durumun ilgili kişiler açısından daha fazla risk oluşturabileceği dikkate alındığında eczanelerin veri sorumluları siciline (VERBİS) kayıt yükümlülüğünden istisna olma talebinin Kanun ve ikincil düzenlemeler ve Kurul kararları uyarınca reddedilmesine” karar verildiği bildirilmiştir.

Buna göre,

-Yıllık çalışan sayısı 50'den az ve yıllık mali bilançosu 25 milyon TL' den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının,

-Yıllık çalışan sayısı 50'den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL'den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının,

-Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu veri sorumlularının, sicile kayıt yükümlülüğünü (VERBİS) yerine getirmeleri için 31.12.2021 tarihine kadar süre tanınmıştır.

-Eczaneler, çalışan sayısı ve mali bilanço tutarı ile bağlı olmaksızın ana faaliyet konusu özel nitelikli sağlık verisi işleme olduğundan VERBİS bildirimini 31.12.2021 tarihine kadar yapmakla yükümlüdür.

-31.12.2021 tarihine kadar tamamlanması gereken VERBİS bildirimi için yapılması gereken iş ve işlemlere ilişkin destekleyici bilgilendirme videoları ve rehberler meslektaşlarımıza ulaştırılacaktır.

-Meslektaşlarımızın kullanmaları gereken aydınlatma metni, gizlilik taahhütnamesi, politikalar belgesi gibi ek taslak dokümanlar ve diğer örnek belgeler de meslektaşlarımıza ulaştırılacaktır.

-Ayrıca, ihtiyaç duyulacak konularda eğitim seminerleri ve ek rehberler internet sitemiz, eğitim platformumuz TEBEŞİR ve Eczacı TV aracılığı ile meslektaşlarımızın erişimine açılacaktır.

Eczacı Odalarımızla ilgili olarak da, bilindiği üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu veri sorumlularının, sicile kayıt yükümlülüğünü (VERBİS) yerine getirmeleri için 31.12.2021 tarihine kadar süre tanınmıştır. Bu tarihten önce Odalarımızın Verbis kayıt ve bildirim süreçlerini tamamlamaları gerekmektedir. Verbis işlemleri için her bir odanın “Koordinasyon Sağlayacak Üst Düzey Yönetici” ve “İrtibat Kişisi” belirlemesi gerekmektedir. Verbis kullanıcı adı ve şifre alma işlemleri, Verbis Bildirimin uygulamalı örnek videosu, odalarımızın ihtiyaç duyduğu Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında gerekli olan örnek Aydınlatma ve açık rıza metinleri, gizlilik politikaları ve diğer örnek belgeler Odalarımıza ulaştırılacaktır.

Odalarımıza ve meslektaşlarımıza sağlanacak hizmetlerin ve materyallerin maliyeti Birliğimiz tarafından üstlenilecek olup, Odalarımıza ve meslektaşlarımıza ek bir maliyet getirmeyecektir.

Meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ