Makale Tarihi: 24.03.2020
Görüntülenme: 520

TBMM’nin Rapor ve Reçete Uygulamaları Konulu Bildirimi ve F. Inbox’da Yapılan Düzenlemeler Hakkında

Koronavirüs hastalığının (COVİD-19) ülkemizde de görülmesiyle birlikte Sağlık Bakanlığınca alınan tedbirler ile Sosyal Güvenlik Kurumu'nun kronik hastalıklarda reçetesiz ve raporsuz ilaç teminine ilişkin uygulamaları dikkate alınarak, milletvekili ve diğer hak sahiplerinin ayaktan tedavilerinde kullandıkları ilaç ve tıbbi malzemelere erişimlerini kolaylaştırmak amacıyla gerçekleştirilen düzenlemeler, TBMM Başkanlığı tarafından 23.03.2020 tarihinde Birliğimize bildirilmiştir.

Buna göre, 30 Haziran 2020 tarihine kadar;

  1. Kronik hastalığı nedeniyle raporlu ve sürekli kullanımı gerektiren; ilaç, tıbbi malzeme ve hasta altı bezlerine ait süresi sona eren raporların yenilenmesine gerek kalmaksızın 30 Haziran 2020 tarihine kadar geçerli kabul edileceği,
  2. Kronik Hastalığı Nedeniyle raporlu ve sürekli kullanımı gerektiren; ilaç, tıbbi malzeme ve hasta altı bezlerinin sağlık kuruluşuna gidilmesine ve reçete yazılmasına gerek duyulmaksızın 30 Haziran 2020 tarihine kadar eczaneler ve medikallerden temin edilebileceği,
  3. Birinci ve ikinci maddede belirtilen hususların ilgili Yönetmelik ve Protokol hükümleri çerçevesinde yürütüleceği belirlenmiştir.

Yargıtay Başkanlığı, Danıştay Başkanlığı, Anayasa Mahkemesi, Genelkurmay Başkanlığı, Sayıştay Başkanlığı ve Birliğimiz arasındaki protokollerin, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı protokolü içeriği kapsamında işlem görmesi sebebi ile, anılan Kurum mensuplarına ait, Kronik Hastalığı Nedeniyle Sağlık Raporu Olan Hastaların Reçete uygulamalarına yönelik olarak, Farma Inbox sistemi üzerinde düzenlemeler gerçekleştirilmiştir.

Yapılan düzenlemeler ile,

  • Farma Inbox üzerinden erişilen reçete giriş ekranlarına Reçetesiz İlaç Girişi butonu eklenmiş ve yukarıda belirtilen kapsamdaki ilaçların bu ekrandan girilmesi sağlanmıştır. Diğer reçetelerin mevcut uygulamadaki bölümden girilmesine devam edilecektir.
  • Reçetede yer alan doktor tescil numarasına: 00000000 girilmesi ve KRONİK HASTA HEKİMİ seçilmesi gerekmektedir. Tesis için tesis kodu olarak: 11990099 girilerek KRONİK HASTALIK HEKİMİ seçilmesi gerekmektedir.
  • İlaca mutlaka rapor eklenmesi gerekmektedir.
  • 30 Haziran 2020 tarihine kadar reçetesiz şekilde bu ekrandan girişler yapılabilecektir.

Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ