Makale Tarihi: 28.09.2022
Görüntülenme: 372

SGK Tarafından 25.08.2022 Tarihli SUT Değişikliği Uygulamalarına Dair Yapılan Açıklamalar Hakkında

43.A.00/9874

27/09/2022

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA


25.08.2022 tarihli ve 31934 sayılı Mükerer Resmî Gazete'de yayımlanan "Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" ile gerçekleştirilen düzenlemeler kapsamında oluşan tereddütlerin giderilmesi amacıyla, Birliğimiz tarafından, T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğünden yazılı bilgi sorulmuştur.


SGK Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü tarafından Birliğimize gönderilen 14.09.2022 tarih ve E-89843079-104.03-52080856 sayılı yazı ile sormuş olduğumuz değişiklik tebliğinin 19. maddesindeki "4.1 Reçete ve Sağlık Raporu Yazım İlkeleri" maddesinde yapılan değişiklikler hakkında 02.09.2022 tarihli Kurum duyurusunun geçerli olduğu bildirilmiştir.


SGK Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü tarafından Birliğimize gönderilen 16.09.2022 tarih ve E-89843079-104.03-52208535 sayılı yazı ile sormuş olduğumuz Düşük Molekül Ağırlıklı Heparin kullanım İlkeleri maddesine yapılan değişiklikler hakkında 02.09.2022 tarihli Kurum duyurusunun geçerli olduğu bildirilmiştir.


Enteral Beslenme Ürünleri maddesindeki değişiklikler hakkında SGK Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü tarafından Birliğimize gönderilen 14.09.2022 tarih ve E-89843079-104.03-52081069 sayılı yazı ile; tedavisine halen devam etmekte olan hastaların yapılan düzenleme öncesindeki raporlarının süresi sonuna kadar geçerli olduğu, çocuk ve yetişkin hastalar için ara verme kriteri belirtilmediğinden malnütrisyon koşulları maddesinde yer alan kriterlerin geçerli olduğu, "Malnütrisyona neden olan eşlik eden hastalık veya travma" koşulu için herhangi bir kısıtlayıcı tanı bulunmadığı, a bendinde yer alan 1200kcal kısıtlamasının sadece a bendinde geçerli olduğu bildirilmiştir.


SGK Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü tarafından Birliğimize gönderilen 12.09.2022 tarih ve E-89843079-104.03-51907124 sayılı yazı ile Endikasyon Dışı İlaç Kullanım Onayları için sormuş olduğumuz değişikliklerin uygulamaları hakkında; c fıkrasındaki değişiklik için eski onayların 31.12.2022 tarihine kadar geçerli olduğu ve KÜB'e eklenen endikasyon nedeniyle değişiklik öncesi alınmış onayların geçerli olduğu bildirilmiştir.


SGK Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü tarafından Birliğimize gönderilen yazılar ve Kurumun 02.09.2022 tarihli duyurusu ekte iletilmekte olup bilgilerinizi ve üyelerinizin bilgilendirilmesini saygılarımla rica ederim.


Ecz.Saygın Garğın
Genel Sekreter


14.09.2022 tarih ve E-89843079-104.03-52080856 sayılı yazıya ulaşmak için tıklayınız.
16.09.2022 tarih ve E-89843079-104.03-52208535 sayılı yazıya ulaşmak için tıklayınız.
14.09.2022 tarih ve E-89843079-104.03-52081069 sayılı yazıya ulaşmak için tıklayınız.
12.09.2022 tarih ve E-89843079-104.03-51907124 sayılı yazıya ulaşmak için tıklayınız.
02.09.2022 tarihli Kurum duyurusuna ulaşmak için tıklayınız.