Makale Tarihi: 15.06.2022
Görüntülenme: 366

Sağlık Meslek Mensuplarının Tıbbî İşlem ve Uygulamaları Nedeniyle Soruşturulmasına ve İdarece Ödenen Tazminatın Rücu Edilmesine Dair Yönetmelik

Sağlık Meslek Mensuplarının Tıbbî İşlem ve Uygulamaları Nedeniyle

Soruşturulmasına ve İdarece Ödenen Tazminatın Rücu Edilmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

15 Haziran 2022 tarihli ve 31867 sayılı Resmi Gazete'de, Sağlık Bakanlığı tarafından “Sağlık Meslek Mensuplarının Tıbbî İşlem ve Uygulamaları Nedeniyle Soruşturulmasına ve İdarece Ödenen Tazminatın Rücu Edilmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” yayımlanmıştır.

Yönetmelik metni ekte yer almakta olup; kapsam dahilinde, kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşları ile Devlet ve vakıf üniversitelerinde görev yapan meslektaşlarımızın soruşturma ve rücu sürecindeki iş ve işlemleri de yer almaktadır.

Meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

Yönetmelik metni için tıklayınız.