Makale Tarihi: 24.12.2021
Görüntülenme: 434

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK ŞİDDET HIZ KESMEDEN SÜRÜYOR

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet ülkemizde son yıllarda ne yazık ki kronik bir sorun haline gelmiştir. 2021 yılı “Sağlık Çalışanları Yılı” ilân edilmiş olmasına rağmen sağlık çalışanlarına şiddet azalmak bir yana her geçen gün artmaktadır. Geçtiğimiz Kasım ayı boyunca kayıtlara geçmiş 17 şiddet vakasında 25 sağlık çalışanı şiddete maruz kalmıştır. Sağlık çalışanları Pandemi tehdidi altında tüm olumsuz şartlara rağmen fedakârca topluma hizmet sunmaya çalışırken bir yandan da kendi can güvenliklerini korumaya çalışmaktadır. Bu doğrultuda gün geçmemektedir ki eczacılarımız ve eczane çalışanlarımız şiddetin hedefi olmasın. 21 Aralık Salı günü Ankara'da bir meslektaşımızın eczanesinde personeli ile birlikte sözlü ve fiziksel saldırıya uğramasının üzerinden daha 24 saat geçmemişken dün de Adana'da bir eczacımıza ve eczane teknisyenlerine saldırıda bulunulmuştur.

Sağlık çalışanlarını güvensizlik duygusu içerisinde tükenme noktasına getiren bu gidişi artık durdurmanın zamanı gelmiştir. Biz eczacılar korumak, iyileştirmek ve yaşatmak için kesintisiz ve nitelikli sağlık-ilaç hizmeti sunarken her an şiddete uğrayabileceğimiz endişesi ile yaşamak istemiyoruz.

Şağlıkta şiddete ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önüne geçebilmek için geniş kapsamlı politikalar geliştirmek elzemdir. En başta da cezasızlığın şiddet faillerine cesaret verdiği göz önünde tutularak koruyucu, önleyici ve caydırıcı hukuki düzenlemeler daha fazla vakit kaybetmeden hayata geçirilmelidir.

Türk Eczacıları Birliği olarak saldırıya uğramış meslektaşlarımıza ve eczane çalışanlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bir kez daha vurgulamak isteriz ki; başta meslektaşlarımız olmak üzere sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin normalleşmesine asla izin vermeyecek, konunun ısrarlı takipçisi olacağız.

Basına ve kamuoyuna saygı ile duyurulur.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ