Makale Tarihi: 1.02.2023
Görüntülenme: 376

Personel Maaş Ödemeleri Hakkında

BÖLGE ECZACI ODASI

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

18/11/2008 tarihli ve 27058 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelik"in "İş Kanunu'na tabi olarak çalışan işçiye yapılan ödemeler" başlıklı 10. maddesi "(1) İşyerleri ve işletmelerinde İş Kanunu hükümlerinin uygulandığı işverenler ile üçüncü kişiler, Türkiye genelinde çalıştırdıkları işçi sayısının en az beş olması halinde, çalıştırdıkları işçiye o ay içinde yapacakları her türlü ödemenin kanunî kesintiler düşüldükten sonra kalan net tutarını, bankalar aracılığıyla ödemekle yükümlüdürler." şeklindedir.

459 numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca verilen özelgelerde çalışan sayısının beşten az olması halinde de, çalışana ödenen asgari ücret tutarının 7.000 TL'nin üzerinde olmasından kaynaklı olarak ödemenin banka aracılığıyla yapılması gerektiği konusunda T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı görüşü bulunmakta olup, idari para cezası ile karşılaşılmaması adına, çalışan sayısına bakılmaksızın 7.000 TL üzerindeki tüm ödemelerin banka aracılığıyla yapılması gerekmektedir.

Bilgilerinizi, üyelerinizin, Serbest Mali Müşavir ve Muhasebecileri ile de görüşerek, uygulamalarını bu şekilde yapmalarının uygun olacağı konusunda bilgilendirilmesini saygılarımla rica ederim.

Ecz. Saygın Garğın

Genel Sekreter