Makale Tarihi: 21.09.2021
Görüntülenme: 657

MEVSİMSEL GRİP AŞILARININ TEMİN DURUMU VE GERİ ÖDENME HUSUSU HAKKINDA

2021 Dönemi için, mevsimsel grip aşılarının dağıtım kanalları aracılığıyla eczanelerimize teminine başlanmıştır.

Sanofi Firması adına ruhsatlı Vaxigrip Tetra aşısının perakende satış fiyatı 117,17 TL dir.

Abbott Firması adına ruhsatlı Influvac Tetra aşısının perakende satış fiyatı 85.12 TL dir.

Vaxigrip Aşısının bedeli, SUT ile belirlenen şartlar kapsamında SGK tarafından geri ödenmektedir.

Influvac Aşısı, SUT eki Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde yer almadığından henüz geri ödeme kapsamında değildir.

Yaptığımız görüşmeler sonucunda grip aşıları ile ilgili son güncel durum şu şekildedir:

INFLUVAC TETRA AŞISI - Reçetem Sistemi üzerinden herhangi bir işlem yapılmaksızın; eczane otomasyon programları üzerinden hastanın T.C. bilgisi sisteme kaydedilerek ücreti karşılığında elden satışla temin edilmektedir. (İlaç Takip Sisteminde, aşının elden satışı için T.C. kimlik numarası bilgisi istenmekte olup, eczane otomasyon programlarına kaydedilen T.C. Kimlik numarasını İTS'ye aktarması yönünde düzenleme yapması bildirilmiş olup, eczane otomasyon sistemleri tarafından gerekli çalışmalar yapılmaktadır.)

VAXIGRIP TETRA AŞISI - SGK tarafından ücretinin karşılanması veya hasta tarafından ücretiyle temin edilmesinin istenmesi olmak üzere her iki durumda da, hasta adına Reçetem Sistemi üzerinden e-reçete düzenlenmesi gerekmektedir.

Reçetem Sistemi “e-reçete sorgu” alanından reçete açılıp, “elden satış yap” butonuna tıklanır.

Teslim alım tarihi ve iletişim bilgisi işlenip, “kaydet” butonuna tıklanır.

“Kaydet” butonuna tıklandığında ecza deposu ekranına aşı talebi yansır.

Ecza deposundan aşı tedarik edildiğinde, nakit veya Medula Sistemi'nden satış yapılabilir.

Aşının reçete edilmesi sırasında, hastaya aşının daha önce reçete edilmiş olduğu, yeniden reçete edilmesi için gerekli günün dolmadığı veya başkaca nedenlerle ilgili olarak Reçetem Ekranına uyarı geldiği yönünde hastalarımız tarafından eczanelere yapılan bildirimler yetkililere iletilmiş ve Kurum tarafından bu konuda gerekli düzenlemenin yapılmakta olduğu bilgisi alınmıştır.

Hekimin, reçete düzenleme sırasında bir uyarı ekranı veya sorunla karşılaşması durumunda ise TİTCK Reçetem Çağrı Merkezi 444 46 80 numaralı telefon aranarak uzaktan destek alınabilmektedir.

Vaxigrip Aşısı, firması tarafından dağıtım kanallarına haftalık olarak kısım kısım temin edilmekte olduğundan, dağıtım kanalları da eczanelere tevzi ile sağlanmaktadır.

Konu hakkında TİTCK tarafından bir duyuru yapılması halinde, Birliğimiz tarafından da duyurulacaktır.

Meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

SUT ile belirlenen Grip Aşısı Geri ödenme koşulları:

2.4.3.B Grip aşısı bedeli; 65 yaş ve üzerindeki kişiler ile yaşlı bakımevi ve huzurevinde kalan kişilerin bu durumlarını belgelendirmeleri halinde sağlık raporu aranmaksızın; gebeliğin 2. veya 3. trimesterinde olan gebeler, astım dâhil kronik pulmoner ve kardiyovasküler sistem hastalığı olanlar, diyabet dâhil herhangi bir kronik metabolik hastalığı, kronik renal disfonksiyonu, hemoglobinopatisi veya immün yetmezliği olan veya immünsupresif tedavi alanlar ile 6 ay - 18 yaş arasında olan ve uzun süreli asetil salisilik asit tedavisi alan çocuk ve adolesanların hastalıklarını/gebelik durumunu belirten sağlık raporuna dayanılarak tüm hekimlerce her Eylül ilâ Şubat dönemleri içerisinde reçete edildiğinde bir defaya mahsus olmak üzere karşılanır.