Makale Tarihi: 7.04.2022
Görüntülenme: 626

Medikal Malzeme Reçetelerinin Kuruma Fatura Edilmesi İşlemleri Hakkında

Medikal Malzeme Reçetelerinin Kuruma Fatura Edilmesi İşlemleri Hakkında

Medikal Malzeme reçeteleri ile ilgili olarak, www.teb.org.tr sayfamızda 05.02.2022 tarihinde yayımladığımız duyurumuzda da belirtildiği gibi; medikal malzeme temini ile ilgili olarak, manuel düzenlenen medikal malzeme reçeteleri ve eki bazı belgelerin taranarak sisteme yüklenmesi Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından istenmekte ve Medikal Medula Sistemi, belgelerin taranarak yüklenmediği durumda, döküm sonlandırılmasına ve sistem üzerinden fatura düzenlenmesine izin vermemektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumu ile Birliğimiz arasında imzalanmış olan Eczanelerden İlaç Temin Protokolü eki Ek-6 Tıbbi Malzeme Temini Sözleşmesinde, meslektaşlarımızın sisteme tarayarak evrak yüklemesi şeklinde bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Bu itibarla, medikal malzeme faturası ile ilgili olarak herhangi bir tarama işlemi yapmadan, karşıladıkları medikal malzeme reçeteleri için ekte yer alan ve örnek niteliğinde hazırlanan Fatura Teslim Belgesini kullanarak döküm oluşturmaları ve bu dökümdeki bilgilerle e-fatura düzenleyerek Kuruma teslim etmelerini meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

Dönem sonlandırma işlemi yapılmadan icmal listesi alınması için takip edilecek işlem basamakları ve bu işlemlere dair görseller aşağıdaki şekildedir:

1) Medikal Medula Sistemi'nde “Dönem Sonlandırma İşlemleri-Dönem Sonlandırma” alanına giriş yapılır,

2) “Dönem Sonlandır” butonuna tıklanmadan, dönem sonlandırılması yapılması istenen Evrak Türü veya Evrak Referans No üzerine tıklanır,

3) Gelen ekranın alt tarafında yer alan “İcmal Listesi Al” butonuna tıklanır.

4) Elde edinilen Hasta İcmal Listesi'nde yer alan rakamlar ile, manuel olarak e-fatura düzenlenebilir.

Örnek Fatura Teslim Belgesi için tıklayınız.