Makale Tarihi: 30.03.2022
Görüntülenme: 77

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar Hakkında

29/03/2022 tarihli ve 31793 sayılı Resmî Gazete'de “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5359)” yayımlanmıştır.

Karar metni kapsamında, Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan “Tıbbi Cihaz Yönetmeliği” ve “İn Vitro Tanı Amaçlı Tıbbi Cihaz Yönetmeliği” hükümlerine tabi olan cihazların teslimi ile bunların kiralanması hizmetleri” için KDV oranı %8 olarak belirlenmiştir.

Karar metni ekte yer almaktadır.

Meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

Karar metni için tıklayınız.

Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgilendirmesi için tıklayınız.