Makale Tarihi: 27.11.2023
Görüntülenme: 106

KADIN CİNAYETLERİ, KADININ KORUNMASI TEMEL BİR POLİTİKA OLARAK ELE ALINMALIDIR

KADIN CİNAYETLERİ, KADININ KORUNMASI TEMEL BİR POLİTİKA OLARAK ELE ALINMALIDIR

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 1999 yılında almış olduğu kararla, 25 Kasım kadına yönelik her türlü şiddetin ortadan kaldırılması için uluslararası mücadele ve dayanışma günü olarak belirlenmiştir.

Yaş ve eğitim farkı gözetmeksizin kadına yönelik şiddet, insan hakları ihlallerinin en ciddi ve yaygın formlarından biridir ve ne yazık ki kadınlar hâlâ fiziksel, psikolojik ve ekonomik şiddetin kurbanı olmaya devam etmektedir.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde dünyanın çeşitli ülkelerindeki kadınlar, maruz kaldıkları fiziksel şiddet olaylarının yanı sıra ayrımcılığa, sömürüye, cinsiyet eşitsizliğine de dikkat çekmekte, kadına yönelik şiddetin önlenmesi için toplumu, ilgili kurum ve kuruluşları göreve çağırmaktadır.

Erkek şiddeti, kadın cinayetleri, kadının korunması temel bir politika olarak ele alınmalıdır. Top yekûn bir mücadeleyle hukuki reformların ve cinsiyet eşitliğini güçlendirecek politikaların hayata geçirilmesi, mağdurların adalete erişiminin sağlanması halinde kadınlar toplumun her alanında eşit ve güvende hissedebilecektir. Kadınların güçlenmesi toplumların güçlenmesi demektir.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde kadına yönelik her türlü şiddetin son bulduğu, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlandığı bir dünya diliyoruz.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ