Makale Tarihi: 13.12.2022
Görüntülenme: 361

Grip Aşılarının Ödenme Koşulu Hakkında

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

Grip aşılarının ödeme koşuları hakkında Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğüne görüş sorulmuştur.

Müdürlüğün ekte yer alan cevabında, Sağlık Uygulama Tebliği'nin 2.4.3-B maddesi; "65 yaş ve üzerindeki kişiler ile yaşlı bakımevi ve huzurevinde kalan kişilerin bu durumlarını belgelendirmeleri halinde sağlık raporu aranmaksızın; gebeliğin 2. veya 3. trimesterinde olan gebeler, astım dâhil kronik pulmoner ve kardiyovasküler sistem hastalığı olanlar, diyabet dâhil herhangi bir kronik metabolik hastalığı, kronik renal disfonksiyonu, hemoglobinopatisi veya immün yetmezliği olan veya immünsupresif tedavi alanlar ile 6 ay - 18 yaş arasında olan ve uzun süreli asetil salisilik asit tedavisi alan çocuk ve adolesanların hastalıklarını/gebelik durumunu belirten sağlık raporuna dayanılarak tüm hekimlerce her Eylül ilâ Şubat dönemleri içerisinde reçete edildiğinde bir defaya mahsus olmak üzere karşılanır."

şeklinde olup, grip aşısı bedelinin bu madde doğrultusunda karşılanacağı ve düzenlemede yer alan metabolik hastalıklara ait ICD-10 kodlarının EK--4/D listesinde tanımlanan kodlar olduğu bildirilmiştir.

Bilgilerinizi ve üyelerinizin konu hakkında bilgilendirilmesini saygılarımla rica ederim.

Ecz.Saygın Garğın
Genel Sekreter

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğünün yazısı için tıklayınız.