Makale Tarihi: 29.12.2021
Görüntülenme: 438

Eczaneler İçin Verbis Bildirimi Kapsamında Hazırlanan Örnek Envanter Hakkında

VERBİS bildirimi sırasında takip edilmesi gereken işlem adımlarının yer aldığı örnek video ve rehberin, Farma Inbox uygulaması (http://uygulama.farmainbox.com/uygulama.php) içinde yer aldığı 27.12.2021 tarihinde web sitemizde duyurulmuştu.

Meslektaşlarımızın kullanıcı adı ve şifre ile erişim sağladığı Farma Inbox uygulamasına, Verbis bildirimi kapsamında, eczaneler için hazırlanan örnek envanter de eklenmiştir.

Bu Envanter, Türk Eczacıları Birliği tarafından Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında çıkarılan Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik uyarınca öngörülen Envanter hazırlama yükümlülüğünün yerine getirilmesini kolaylaştırma amacıyla örnek olarak hazırlanmıştır. Envanter, Verbis kaydına dayanak teşkil etmesi sebebiyle, meslektaşlarımızın eczaneleri için gerçekleştirdikleri Verbis kaydıyla uyumlu olmalıdır.

Envanterde yer alan bilgiler, her bir Eczaneye göre değişiklik gösterebilir. Her bir Eczacımız, kendi veri işleme süreçlerini dikkate alarak envanteri şekillendirmelidir.

Meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ