Makale Tarihi: 26.08.2020
Görüntülenme: 604

COVID-19 Testleri Hakkında

42.A.00/6177

BÖLGE ECZACI ODASI

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından İl Sağlık Müdürlüklerine, 25.08.2020 tarih ve E.191256 sayılı yazı gönderilerek, Koronavirüs (COVID-19) salgınına karşı Bakanlık tarafından gerekli birtakım önlemlerin alınmakta olduğu bildirilmiştir. Bu önlemler gereğince;

15/5/2014 tarihli ve 29001 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği" ile düzenlenmiş olan, Piyasaya Arz Edilen Tıbbi Cihazların Satış, Reklam ve Tanıtım Faaliyetlerine İlişkin Usul ve Esaslar'ın "Yükümlülükler" başlıklı 26. maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan;

"Ek-3'te yer alan cihazlar dışında kalan cihazların gazete, radyo, televizyon, telefon aracılığıyla ya da kapıdan veya internet üzerinden satışı yapılamaz." ifadesi ile "İstisnai hükümler" başlıklı 33. maddesinin birinci fıkrasında;

"İlaçların uygulanmasında kullanılan cihazlar hariç olmak üzere münhasıran sağlık meslek mensupları tarafından kullanılması veya uygulanması gereken cihazların eczanede satışı yapılamaz. Bunun dışındaki cihazlar herhangi bir yetki veya izin aranmaksızın eczanelerde satılabilir." hükümleri ile, söz konusu ürünlerin sağlık profesyonellerinin kullanımına yönelik ürünler olduğu ve mevzuat uyarınca ilgili ürünlerin eczane, tıbbi cihaz satış merkezi veya başkaca bir ticari işletme tarafından tüketiciye hitaben perakende amaçlı satışı ile gazete, radyo, televizyon, telefon aracılığıyla ya da kapıdan veya internet üzerinden satışının mevzuata aykırılık teşkil ettiği bildirilmiştir.

Kurum yazısı ekte yer almakta olup, bilgilerinizi ve üyelerinizin konuyla ilgili bilgilendirilmesini saygılarımla rica ederim.

Ecz. Arman Üney

Genel Sekreter

TİTCK'nın 25.08.2020 tarih ve E.191256 sayılı yazısına ulaşmak için tıklayınız.