Makale Tarihi: 13.01.2023
Görüntülenme: 263

BASIN AÇIKLAMASI

BASIN AÇIKLAMASI

Son günlerde yurtdışından temin edilen ilaçlar hakkında basın ve yayın organlarında yer alan haberler ve bazı kurumlardan yapılan açıklamalar üzerine Birliğimizce bir açıklama yapılmasına gerek görülmüştür.

Türk Eczacıları Birliği Yurt Dışından İlaç Temini Birimi; T.C. Sağlık Bakanlığı ile Türk Eczacıları Birliği arasında ilki 1996 yılında imzalanan ve süreç içerisinde güncellenen protokol ve verilen yetki kapsamında, Türkiye'de ruhsatlı olmayan veya ruhsatlı olduğu halde çeşitli nedenlerle üretimi veya ithalatı yapılamadığı için T.C. Sağlık Bakanlığı'nca ithalat izni verilen reçete muhteviyatı ilaçlar, hasta bazında Bakanlık onayı ile yurtdışından ithal edilmektedir.

Türk Eczacıları Birliği, tüm bu tedarik sürecini, mevzuat ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından yayınlanan ve zaman içerisinde güncellenen “Yurtdışından İlaç Temini ve Kullanımı Kılavuzu” doğrultusunda Kurum bilgisi ve onayı ile yürütmektedir.

İthalat süreci ilki 18.07.2014 tarihinde yayınlanan ve daha sonra 19.12.2014, 31.07.2015, 29.03.2017, 25.09.2020, 09.08.2021 ve son olarak 23.10.2021 tarihinde güncellenen Yurtdışından İlaç Temini ve Kullanımı Kılavuzu'nda öngörülen koşullar ve ithalat için istenen belgeler doğrultusunda GMP (İyi Üretim Uygulamaları) ve GDP (İyi Dağıtım Uygulamaları) vb. kurallara bağlı kalınarak gerçekleştirilmektedir. Ayrıca ilgili Kılavuzda da yer aldığı üzere Birliğimiz her üç ayda bir e-posta ve resmi yazı yolu ile TİTCK'ya ithal edilen ürünlerle ilgili olarak ayrıntılı bilgilendirme yapmakta olup prosedür TİTCK bilgisi ve onayı dahilinde yürütülmektedir.

Bahsi geçen ve sahte olduğu iddia edilen ilaç, yine yukarıda açıklanan prosedür çerçevesinde Yurt Dışından İlaç Temin Birimimizce ithal edilmiş olup, konu ile ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 2019 tarihli yürütülen soruşturma kapsamında istenen bilgi ve belgeler Savcılık, TİTCK ve ilgili Emniyet Birimlerine iletilmiştir. Bu konuda ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumuna da bilgi verilmiştir. Türk Eczacıları Birliğinden bilgi ve belge dışında herhangi bir nedenle savunma talebinde bulunulmadığı gibi, bunun dışında devam eden herhangi bir soruşturma veya dava olup olmadığı konusunda da bilgimiz bulunmamaktadır.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan açıklamada ismi geçen Soliris isimli ilaç 17.08.2018 tarihine kadar Türk Eczacıları Birliği tarafından yine verilen yetki ve kılavuzda belirtilen koşullar çerçevesinde doğrudan üretici firmasından ithal ve temin edilmiştir. Bu tarihten sonra ise söz konusu ilaç Kurum kararı doğrultusunda Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından temin edilmektedir.

Türk Eczacıları Birliği T.C. Anayasamızın 135. Maddesi uyarınca 6643 sayılı yasa ile kurulmuş kamu kurumu niteliğinde ve tüzel kişiliğe sahip bir meslek kuruluşudur. Yasa uyarınca halk sağlığını korumak ve halk sağlığına ve hastalara fedakarlık ve feragatle hizmeti gaye bilen eczacılık mesleğine ait gelenekleri muhafaza ve geliştirmeye çalışmak, halk sağlığı ve eczacılık mesleği ile alakalı meseleler için resmi makamlarla karşılıklı işbirliği yaparak bu makamların yardımını temine çalışmak görevleri arasında bulunmaktadır.

Türk Eczacıları Birliğine Sağlık Bakanlığınca verilen yetki doğrultusunda yurtdışından yapılan ilaç temini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve Sağlık Bakanlığı TİTCK tarafından yayınlanan Kılavuz ve ilaçlarla ilgili uluslararası kurallara ve prosedüre uygun olarak yapılmaktadır. Türk Eczacıları Birliğinin yurtdışından ilaç temini ile ilgili olarak gözetilecek konular ve talep edilecek belgeler, uygulanacak kural ve prosedür vb konusunda herhangi bir düzenleyici işlem yapma veya karar alma yetkisi bulunmamaktadır. Tüm işlemler mevzuat ve ilgili kurumlarca belirlenen kurallar çerçevesinde onay alınarak yapılmaktadır.

Devam etmekte olan sürecin takipçisi olacağımızı, adli ve idari makamlar tarafından istenecek her türlü ek bilgi ve belge talebini ivedilikle karşılayacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ