Makale Tarihi: 25.07.2022
Görüntülenme: 415

BASIN AÇIKLAMASI

2009 yılından bu yana eczacılarla ilgili bölümü değiştirilmeyen ilaç fiyat kararnamesi dün gece Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle duyurulmuştur.

Dün yayımlanan kararnamede ilaç eczacılık hizmetlerine ilişkin iki farklı düzenleme yapılmıştır.

Bunlardan ilki ilaçlara yapılan yüzde 25 oranındaki fiyat artışıdır. Kamuoyunu net bir şekilde bilgilendirmeliyiz ki ilaç fiyatlarına gelen zammın eczane ekonomilerinin iyileştirilmesi ile herhangi bir ilgisi yoktur. Aksine ilaç fiyatları arttıkça eczane kâr oranları azalmaktadır. Ülkemizin dört bir yanında hizmet veren eczacılar olarak, ilacın her zaman bulunabilir ve kolay erişilebilir olmasını savunduğumuzu her platformda defalarca dile getirdik. Bunun da yolu tüm tarafların görüşleri alınarak doğru bir sistemin kurgulanmasıdır.

Kararname ile gündeme gelen diğer bir konu, 2009 yılından bu yana hiçbir değişiklik yapılmayan eczacılar ile ilgili düzenlemedir. Kararnamede eczacılar ile ilgili yapılan düzenlemeler, Türk Eczacıları Birliği olarak teklif ettiğimiz düzenlemeleri kapsamamaktadır.

Yapılan düzenleme mevcut ekonomik şartlarda eczacılarımızın ekonomik sorunlarını çözmenin çok uzağındadır.

Konya'da gerçekleştirdiğimiz 43. Dönem I. Bölgelerarası Toplantısında eczanelerimizin çok zor durumda olduğunu, iki eczaneden birinin kapanma noktasına geldiğini ifade etmiş, ardından tüm Bölge Eczacı Odalarımız ile birlikte yayımladığımız ortak deklarasyonda bu durumun sürdürülemez olduğunu vurgulamıştık. Bu çerçevede dün gece yayımlanan düzenleme eczacılarımızın sorunlarını çözecek, dertlerine derman olacak bir düzenleme değildir. Beklentilerin aksine ilaç baremlerinde herhangi bir değişikliğin yapılmadığı bu düzenleme, eczanelerdeki yangını söndürmekten çok uzaktır.

Eczane ekonomilerine yönelik yapılan bu düzenlemenin gerçekçi bir hale getirilmesi için yeni çözüm yolları bulunması gerektiği de ortadadır. Çünkü eczacıların hak ettikleri bu değildir.

Eczane ekonomilerine yönelik yapılan bu değişikliğin, 13 yıllık geçmiş de gözetilerek, 13 yıllık maliyet artışı, gelir erimesi dikkate alınarak gerçekçi bir hale getirilmesi için yeni çözüm yolları bulunması gerekmektedir. Birçok platformda ifade ettiğimiz gibi, eczacılar sadece hak ettiklerini istemekte ve bunu da sağlık sisteminin sürdürülebilirliği için talep etmektedir.

Türk Eczacıları Birliği ve tüm Bölge Eczacı Odaları olarak, 43. Dönem I. Bölgelerarası Toplantısı sonrasında açıkladığımız deklarasyona uygun şekilde eczane kapatmada da dâhil eylemlilik kararımıza göre hareket edeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ VE TÜM BÖLGE ECZACI ODALARI