Makale Tarihi: 2.04.2022
Görüntülenme: 344

BASIN AÇIKLAMASI: İLAÇTA KDV KALDIRILSIN

Türk Eczacıları Birliği olarak Sağlık Bakanlığı'nın ruhsatlandırdığı veya ithaline izin verdiği beşeri tıbbi ürün, tıbbi mama, tıbbi cihaz ve malzemelerde katma değer vergisinin (KDV) kaldırılmasına ilişkin ilgili mercilere talepte bulunmuştuk.

Bu çerçevede, ilk olarak 13 Şubat 2022 tarihinde, 5189 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında mamalar için KDV oranının % 1 olarak düzenlenmesi; ardından, 29 Mart 2022 tarihinde 5359 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile hasta alt bezleri ve tıbbi cihazlara uygulanacak KDV oranının % 8'e düşürülmesi memnuniyet verici gelişmelerdir.

İnsan sağlığı üzerinde hayati önem taşıyan ilaçlar, tüketimi ertelenemeyecek sağlık ürünleridir.

Bu kapsamda hastaların en uygun koşullarda ilaca erişimlerinin sağlanabilmesi için Türk Eczacıları Birliği olarak ilgili başvurularımızda da belirtildiği gibi ilaçlarda uygulanan yüzde 8 KDV'nin kaldırılması talebimizi yineliyoruz.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ