Makale Tarihi: 17.03.2021
Görüntülenme: 671

Reçete Karşılanmasında Kimlik Tespiti Hakkında

Bilindiği üzere Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği Genel Hükümler bölümünün 1.6 - Kimlik tespiti maddesi ;

"1.6 - Kimlik tespiti maddesi

(1) Sağlık kurum ve kuruluşlarınca, kişilerin müracaatı aşamasında, acil hallerde ise acil halin sona ermesinden sonra, nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, evlenme cüzdanı, pasaport veya verilmiş ise Kurum sağlık kartı belgelerinden biri ile kimlik tespiti ve biyometrik yöntemlerle kimlik doğrulaması yapılması zorunludur. Kimlik tespiti, biyometrik kayıt işlemi veya biyometrik kimlik doğrulama işlemini usulüne uygun yapmayan ve bu nedenle bir başka kişiye sağlık hizmeti sunulması nedeniyle Kurumun zarara uğramasına sebebiyet veren sağlık hizmeti sunucularından ödenen tutar geri alınır." Şeklindedir.

Reçete sahibinin bilgisi olmaksızın kronik hastalık reçetesi ile ilaç talep edildiği bilgisi odamıza iletilmiş olup, Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği'nin ilgili maddesine göre ilacın teslim edildiği kişinin kimlik kontrolünün yapılması gerekmektedir.

Önemle duyurulur.