Makale Tarihi: 8.01.2022
Görüntülenme: 419

Medikal Eczanelerde Fatura ve Eki Belgelerin Elektronik Ortamda Alınması Hakkında SGK Duyurusu

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü tarafından 07.01.2022 (bugün) tarihinde yayımlanan “Medikal Market, Optisyenlik Müesseseleri, İşitme Merkezleri ve Medikal Eczanelerde Fatura ve Eki Belgelerin Elektronik Ortamda Alınması Hakkında Duyuru” başlıklı bir duyuru yayımlanmıştır. Duyuru aşağıda şekildedir;


“Bilindiği üzere, medikal market, optisyenlik müesseseleri, işitme merkezleri ve medikal eczanelerde fatura ve eki belgelerin elektronik ortamda alınması uygulamasına Kurumumuz web sitesinde duyurularımız ile belirlenen illerde zorunlu olarak geçilmiştir.

Söz konusu uygulama 01/01/2022 tarihi ve sonrasında tüm iller için zorunlu hale getirilecektir.

Bu tarihten itibaren tüm illerde tıbbi malzemelerin teminine ilişkin sözleşmeli olarak faaliyet gösteren medikal market, optisyenlik müesseseleri, işitme merkezleri ve medikal eczaneler tarafından fatura ve eki belgelerin taranarak sisteme yüklenmesi ve belge asıllarının yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar fiziki ortamda da Kurumumuza teslim edilmesi zorunludur.

01/01/2022 tarihi ve sonrasında karşılanan reçeteler için; taranmamış fatura ve eki belgeler Kurumca kabul edilmeyip taranmak üzere iade edilecektir.

Uygulamada yeknesaklık sağlanması açısından, 01/02/2021, 25/08/2021, 10/12/2021 tarihli duyuruların uygulama tarihi 01/01/2022 olacaktır.

Tüm ilgili Sağlık Hizmet Sunucularına duyurulur.”


Meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.


TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ


Kurum duyurusuna ulaşmak için tıklayınız.