Makale Tarihi: 13.12.2023
Görüntülenme: 225

İlaç Geri Ödeme Yönetmeliğinin Terapötik Referans Grup Maddesi Hakkında

İlaç Geri Ödeme Yönetmeliğinin Terapötik Referans Grup Maddesi Hakkında

Birliğimiz tarafından, Sosyal Güvenlik Kurumunca 25.08.2022 tarihli ve 31934 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İlaç Geri Ödeme Yönetmeliği'nde yer alan “Terapötik Referans (TR) grup: Sınırlandırılmış bir terapötik eşdeğerlik olarak, aynı ya da benzer endikasyon için kullanılabilecek etkin maddeyi/maddeleri içeren ürünlerin benzer dozaj formları arasında fiyat karşılaştırması esasına dayanılarak oluşturulan birden fazla ilacın yer aldığı grubu,” ifadesinin iptali için, Danıştay 10. Dairesinde dava açılmıştı.

Danıştay 10. Dairesinin 2022/6822 Esasına kayden açılan davada; 25.08.2022 tarihli ve 31934 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç Geri Ödeme Yönetmeliği'nin ilgili maddesinin yürütülmesi durdurulmuştur.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü tarafından konu hakkında bir duyuru yayımlanarak, ilgili kararın 08.12.2023 tarihinden itibaren uygulanacağı bildirilmektedir.

Kurum duyurusu şu şekildedir:

Türk Eczacıları Birliği tarafından Kurumumuz ve Sağlık Bakanlığı aleyhine Danıştay 10. Dairesinin 2022/6822 Esasına kayden açılan dava ile 25.08.2022 tarihli ve 31934 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç Geri Ödeme Yönetmeliği'nin 3. maddesinin birinci fıkrasının (u) bendinin yürütülmesi 08.12.2023 tarihi itibariyle durdurulmuştur.

Tüm ilgililere önemle duyurulur.

Meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

Kurum duyurusuna ulaşmak için tıklayınız.