Makale Tarihi: 10.08.2022
Görüntülenme: 359

Eczanelerden Temin Edilen Tıbbi Malzemeler Hakkında SGK Duyurusu

27 Temmuz 2022 tarihli 31905 sayılı Resmi Gazete'de Sağlık Uygulama Tebliği eki EK-3/C-4 Tıbbi Sarf Malzemeler Listesi'nde yapılan düzenlemeler ile yürürlükten kaldırılan ve yürürlüğe konulan tıbbi malzemelerin eczaneler tarafından karşılanıp karşılanmayacağına açıklık getirilmesi ile Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan “İnhalasyon İçin (Hipertonik Salin %7 Nacl, %0.1 Sodyum Hiyalüronat) Hipertonik Steril Çözelti (5 Ml)" isimli tıbbi malzemenin liste kapsamına alınmasına yönelik olarak Birliğimiz tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna yazılı olarak iletilen başvurular neticesinde, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü tarafından, 10.08.2022 tarihinde (bugün) yayımlanan “Eczanelerden Temin Edilen Tıbbi Malzemeler” başlıklı duyuru aşağıdaki şekildedir;

01/10/2020 tarihinde yürürlüğe giren “Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol” eki “Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden Tıbbi Malzemelerin Temini Sözleşmesi”nin 4.5.3 numaralı maddesi uyarınca yapılan değişiklikler sonucu düzenlenen güncel “Ek-6/8 Tıbbi Malzeme Listesi” ekte yer almaktadır. Tüm ilgililere duyurulur.”

Meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

Kurum duyurusuna ulaşmak için tıklayınız.

Ek-6/8 Tıbbi Malzeme Listesine ulaşmak için tıklayınız.

Karşılaştırmalı tablo için tıklayınız.