Makale Tarihi: 3.06.2022
Görüntülenme: 423

Danıştay Kararı Hakkında

Sosyal Güvenlik Kurumu, 01.06.2022 tarihinde yayımladıkları “Danıştay Kararı” başlıklı duyuru aşağıdaki şekildedir;

“Danıştay Onuncu Dairesinin 14.02.2022 tarihli ve 2021/5106 Esas numaralı kararı ile; 24/03/2013 tarih ve 28597 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin eki “Sadece Yatarak Tedavilerde Kullanımı Halinde Bedelleri Ödenecek İlaçlar Listesi (Ek 4/G)” nin 25/07/2014 tarih ve 29701 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin 65 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile değişik 51 inci maddesinin yürütülmesi durdurulmuştur.

Danıştay Onuncu Dairesinin 14.02.2022 tarihli ve 2021/968 Esas numaralı kararı ile; 30/12/2020 tarih ve 31350 (2.Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 31/08/2020 tarihli ve 2020/8 karar sayılı Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu kararının 13 üncü maddesi ile 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının 2 nci bendinin yürütülmesi durdurulmuştur.

05/06/2022 tarihinden başlayarak Sağlık Uygulama Tebliği ile Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu kararının ilgili maddeleri bu doğrultuda yürütülecektir.

Tüm ilgililere duyurulur.”

Karar ile “Sadece Yatarak Tedavilerde Kullanımı Halinde Bedelleri Ödenecek İlaçlar Listesi (Ek 4/G)” 51.maddesi;

“C1-esteraz inhibitörü; yalnızca akut tedavide ve operasyon öncesi profilaksi tedavisinde, üniversite veya eğitim araştırma hastanelerinde düzenlenecek, en az bir immunoloji ve/veya alerji hastalıkları uzmanının yer aldığı 1 yıl süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak, tüm uzman hekimlerce reçetelenir. Raporda; C1 inhibitör düzeyinin düşük olduğu (değer olarak) veya C1 inhibitör düzeyinin normal/yüksek olduğu durumlarda ise inhibitör fonksiyonunun düşük olduğu (değer olarak) belirtilir. (Hasta adına düzenlenecek her reçete/tabelada akut/profilaksi tedavi durumu belirtilecektir.”

yürürlükten kaldırılmış ve eski hali olan;

“C1-esteraz inhibitörü; yalnızca akut tedavide, üniversite veya eğitim araştırma hastanelerinde düzenlenecek, en az bir immunoloji ve alerji hastalıkları uzmanının yer aldığı 1 yıl süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak, tüm uzman hekimlerce reçetelenir. Raporda; C1 inhibitör düzeyinin düşük olduğu (değer olarak) veya C1 inhibitör düzeyinin normal/yüksek olduğu durumlarda ise inhibitör fonksiyonunun düşük olduğu (değer olarak) belirtilir. (Hasta adına düzenlenecek her reçete/tabelada akut tedavi olduğu belirtilecektir.”

yeniden geçerli olmuştur.

Danıştayın kararı ile “Brimonidin Tartarat” etken maddeli ilaçlara getirilen Taban Kamu Fiyatı uygulaması kaldırılmıştır.

Meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

Kurum duyurusuna ulaşmak için tıklayınız.