Makale Tarihi: 28.02.2022
Görüntülenme: 432

DANIŞTAY KARARI HAKKINDA

DANIŞTAY KARARI HAKKINDA

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü tarafından, 28.02.2022 tarihinde (Bugün) yayımlanan "Danıştay Kararı Hakkında” başlıklı duyuru aşağıdaki şekildedir;

“Danıştay Onuncu Dairesinin 25.11.2021 tarihli ve 2021/3964 Esas numaralı kararı ile; 24/03/2013 tarih ve 28597 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin eki “Ayakta Tedavide Sağlık Raporu (Uzman Hekim Raporu/ Sağlık Kurulu Raporu) ile Verilebilecek İlaçlar Listesi (Ek 4/F)” nin 28/04/2021 tarih ve 31468 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile değiştirilen 45 inci maddesinin birinci ve ikinci cümlelerinin yürütmesi durdurulmuştur.


05/03/2022 tarihinden başlayarak Sağlık Uygulama Tebliğinin ilgili maddesi bu doğrultuda yürütülecektir.
Tüm ilgililere duyurulur.”

Meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ


Kurum duyurusuna ulaşmak için tıkayınız.