Makale Tarihi: 15.02.2022
Görüntülenme: 336

Danıştay Kararı Hakkında

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü tarafından 15.02.2022 tarihinde yayımlanan duyuru aşağıdaki şekildedir.

“Danıştay Onuncu Dairesinin 25.11.2021 tarihli ve 2021/2781 ve 2021/2782 Esas numaralı kararları ile; 24/03/2013 tarih ve 28597 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin 4.2.14.B maddesine, 28/04/2021 tarih ve 31468 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin 14 üncü maddesi ile eklenen ikinci fıkradaki “en az bir hematoloji veya tıbbi onkoloji uzman hekiminin yer aldığı” ibaresi ile “hematoloji, tıbbi onkoloji, iç hastalıkları veya çocuk hastalıkları uzman hekimleri tarafından” ibaresinin yürütmesi durdurulmuştur.

19/02/2022 tarihinden başlayarak Sağlık Uygulama Tebliğinin ilgili maddesi bu doğrultuda yürütülecektir.

Tüm ilgililere duyurulur.”

Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

Kurum duyurusuna ulaşmak için tıklayınız.

Karar neticesinde ikinci fıkra aşağıdaki gibi değişmiştir;