Makale Tarihi: 8.09.2022
Görüntülenme: 807

SOSYAL MEDYA HESAPLARI ÜZERİNDEN YAPILAN DUYURU VE TANITIM PAYLAŞIMLARI HAKKINDA

Odamız ve ilgili kurumlara ulaşan şikayetlere istinaden, eczanelerimizin ve meslektaşlarımızın sosyal medya hesapları üzerinden;

Nöbet hizmetinin ilanı, eczanede satılan ürünlerin ve eczanenin reklamı başta olmak üzere duyuru-tanıtım faaliyetlerinin paylaşımının yapıldığı tespit edilmiştir.

Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik'in 43. Maddesi;

"İnternetten satış yasağı

MADDE 43 – (1) İlaçların ve 42. maddenin birinci fıkrasında belirtilen diğer ürünlerin internet veya başka herhangi bir elektronik ortamda satışı yapılamaz.

(2) Eczane eczacıları ve eczaneler adına internet sitesi açılamaz." şeklinde düzenlenmiştir.

Türk Eczacıları Deontoloji Tüzüğünün 9 uncu maddesinde ise;

"Eczacı, yapacağı yayınlarda eczacılık mesleğinin şerefini üstün tutmak zorundadır. Eczacı, yazı veya sözle veya her ne şekilde ve suretle olursa olsun kendi reklamını yapamaz; iş kağıtlarına ve faturalara reklam mahiyetinde ibareler koyamaz.

Eczacının müessesesine koyduğu tabelaya ancak, kendisinin adı ve soyadı ile eczane kelimesinden ve reklam mahiyetinde olmamak şartı ile buna eklenebilecek kelime veya ibareden kurulu eczanenin adı yazılabilir." denilmektedir.

Yukarıda sayılan eczacılıkla ilgili mevzuatta eczane sahibi eczacıların ve eczanelerin adına internet sitesi açılamayacağı, reklam yapılamayacağı açıkça belirtilmiştir. Kişisel sosyal medya hesapları aracılığıyla eczanenin ve eczanede satılan ürünlerin tanıtımının yapılması durumları da bu kapsamda değerlendirilmektedir.

Dolayısı ile sosyal medya hesapları üzerinden, nöbet hizmetinin ilan edilmesi, eczanenin ve eczanede satılan ürünlerin tanıtım paylaşımlarının yapılması, mevzuatımıza aykırı faaliyetler olarak kabul edilmektedir.

Meslektaşlarımızın benzer konularda ilgili kurum ve kuruluşlarla karşı karşıya gelmemeleri ve oluşabilecek mağduriyetlerin önlenmesi bakımından gerekli hassasiyetin gösterilmesi rica olunur.

10.Bölge Antalya Eczacı Odası Manavgat Temsilciliği