Makale Tarihi: 28.01.2022
Görüntülenme: 443

Miadı Geçen İlaçların İmhası Hakkında

Bilindiği üzere,Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu yazısı ekinde Müdürlüğümüze iletilen 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun' a göre açılan serbest eczanelerde miadı geçen ve kullanılamaz hâle gelmiş olan ilaçların imhasına dair usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanan, 09/01/2022 tarihli ve E-24931227-010-6974 sayılı Makam oluru ile onaylanarak yürürlüğe giren Serbest Eczanelerde Miadı Geçen ve Kullanılamaz Hale Gelmiş Olan İlaçların İmhasına Dair Kılavuz yazımız ekinde tarafınıza gönderilmektedir.

Serbest eczanelerde miadı geçen ve kullanılamaz hale gelmiş olan ilaçların imha sürecinin çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde kontrollü olarak ve mevzuatta öngörülen gerekliliklere uygun olarak yürütülmesi amacıyla söz konusu Kılavuzda yer alan hususlara uygun şekilde iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi hususunda,Başkanlığımıza gönderilen yazı ektedir.

Meslektaşlarımızın bilgisine sunulur.

06.01.2022 tarihli duyurumuz için tıklayınız.

Bilgi yazısı için tıklayınız.