Makale Tarihi: 8.12.2023
Görüntülenme: 186

KVKK Kapsamındaki Sağlık Verileri Hakkında

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 6 ncı maddesinin (1) numaralı fıkrasında kişilerin ”sağlık verilerinin “ özel nitelikli kişisel veri olduğu belirtilmiştir.
Kanunun 8 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasında kişisel verilerin ilgili kişinin açık rızası olmaksızın aktarılamayacağı hükme bağlanmıştır. Bu kapsamda Özel sağlık verisi olan hastaların ilaç ve rapor bilgilerinin hasta bilgisi dışında ( 1. Derecededen akraba ve Eş dahil ) paylaşılması yasaklanmıştır.Böyle bir durumda kişisel verilerin korunması kurumu idari para cezası verebileceği gibi adli merciler tarafından Türk Ceza Kanunu m.136 kapsamında işlem başlatabilir.
Bu maddede ;
-Hukuka aykırı olarak kişisel verilerin başkasına verilmesi,
-Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak yayılması,
-Kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi fiilleri hapis cezasını gerektirecek bir suç tipi olarak yer almaktadır.Burada ön görülen ceza 2-4 yıl arası hapis cezasıdır.
Ayrıca TCK 137 de suçun nitelikli hallerinden olan “belli bir meslek ve sanatın sağladığı kolaylıktan faydalanarak işlenmesi “ durumunda ceza yarı oranında arttırılır.Bu doğrultuda eczanelerimizde oluşabilecek veri ihlalleri suçun nitelikli halini oluşturmaktadır.
Veri sorumlusu olan meslektaşlarımızın ;
-Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,
-Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,
-Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla eczanelerinde gerek personel farkındalığı gerek eczane sistemiyle ilgili uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaları önem arzetmektedir.

https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/5364/2018-143

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 12. Maddesinde belirtilen Özel Nitelikteki Sağlık Verileri olan İLAÇ VE RAPOR bilgilerinin hastanın açık rızası olmaksızın bir başkasıyla (Eşi ve 1. dereceden akrabası dahil ) paylaşılması yasaktır.
Ayrıca bu veriyi hukuka aykırı elde eden ve hukuka aykırı veren kişi Türk Ceza Kanunu madde 135 ve 136 kapsamında cezalandırılır.

https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/6767/2020-355

Meslektaşlarımızın bilgisine sunulur.