Makale Tarihi: 10.07.2020
Görüntülenme: 453

İntraartiküler Enjeksiyonlar Hakkında

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından gönderilen 29/06/2020 tarih ve E.150631 sayılı yazısında;

“15/05/2014 tarihli ve 29001 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği'nin 33 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İlaçların uygulanmasında kullanılan cihazlar hariç olmak üzere münhasıran sağlık meslek mensupları tarafından kullanılması veya uygulanması gereken cihazların eczanede satışı yapılamaz. Bunun dışındaki cihazlar herhangi bir yetki veya izin aranmaksızın eczanelerde satılabilir.” hükmü ile eczanelerde satılabilecek tıbbi cihazların belirlendiği,

Bu kapsamda yalnızca hekim tarafından uygulanması gerektiği bilgisi kullanma kılavuzunda yer alan, intraartiküler enjeksiyon olan tıbbi cihazların adı geçen yönetmeliğin 33 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan hüküm gereğince halihazırda eczanelerde satışının yapılmasının uygun olmadığı” belirtilmiştir.

Meslektaşlarımızın bilgisine sunulur.

Kurum yazısı için tıklayınız.