Makale Tarihi: 24.01.2022
Görüntülenme: 649

E-Tebligat Adresi Başvurusu İşlem Adımları Hakkında

Bilindiği üzere Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından yayımlanan duyuruya göre, elektronik tebligat adresi temin etme zorunluluğu bulunan işverenlerin (yanında 4A ve 4C kapsamında işçi çalıştıran tüm işverenler) 31.01.2022 tarihine kadar elektronik tebligat başvurusu yapması gerekmektedir.

24.09.2021 tarihli 31608 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin Yönetmelik” in 7. Maddesi

“Elektronik tebligat adresi edinme ve bildirim yükümlülüğü

MADDE 7 –

(1) Elektronik tebligat adresi almak zorunda olan işverenler, Kurumca belirlenen sistem üzerinden, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden üç ay içinde başvuru yapmakla yükümlüdür.

(2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra sigortalı çalıştırmaya başlayan işverenler sigortalı çalıştırmaya başladığı ayı/dönemi takip eden aydan itibaren üç ay içinde, Kurumca belirlenen sistem üzerinden başvuru yapmakla yükümlüdür.

(3) Elektronik tebligat adresi edinme zorunluluğu bulunmayan fakat isteğe bağlı olarak kendisine elektronik tebligat yapılmasını talep eden muhataplar da başvurularını Kurumca belirlenen sistem üzerinden yapmakla yükümlüdür.”

gereğince elektronik tebligat adresi temin etme zorunluluğu bulunan işverenlerin elektronik tebligat adresi edinmek için e-Devlet üzerinden başvuru yapması gerekmektedir.

Başvuru işlemi e-Devlet Sistemi üzerinden yapılabilmekte olup , işlem adımları şu şekildedir:

1) e-Devlet Sistemine giriş yapılarak arama kutusu bölümünden "SGK e-Tebligat Başvurusu” sayfasına girilir.

2) SGK e-Tebligat Başvurusu sayfasında "Yeni Başvuru" butonuna tıklanır.

3) Açılan sayfada "Gerçek Kişi İşveren" bölümündeki "Başvur" butonuna tıklanır.

4) Buradaki form doldurularak "Başvur" butonuna tıklanır.

5) Açılan sayfada "Başvurunuz başarıyla tamamlanmıştır" şeklinde bilgilendirme mesajı yer almalıdır.