Makale Tarihi: 14.07.2021
Görüntülenme: 1982

CUMARTESİ ÇALIŞMA SAATLERİ HAKKINDA

CUMARTESİ GÜNÜ MESAİ SAATLERİ HAKKINDA

Türk Eczacıları Birliği 10. Bölge Antalya Eczacı Odası Manavgat Temsilciliği tarafından alınan 22.09.2020 tarihli ve 93 sayılı karar kapsamında Manavgat Merkez bölgesinde faaliyet gösteren eczanelerin cumartesi günleri açılış 08:30, kapanış 13:00 olmasına ve 13:00'dan sonra nöbet mesaisine geçilmesine dair alınmış, alınan bu karar doğrultusunda nöbet sistemi düzenlenmiş ve Antalya İl Sağlık Müdürlüğü onayına sunulup yürürlüğe girmiştir.

İlgili kararın iptali için T.C. Antalya 5.İdare Mahkemesi'ne itirazda bulunulmuştur. 2020/910 Esas no görülen ve 2021/392 Karar no ile karara bağlanan dava neticesi Antalya Eczacı Odası'na 25.06.2021 tarihinde tebliğ edilmiştir.

İdari Yargı Usulleri Kanunu Madde 28 ‘'Danıştay, Bölge İdare mahkemeler, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idare gecikmeksizin işlem tesis etmeye ve eylemde bulunmaya mecburdur. Bu süre hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemez.'' şeklindedir. İdari Yargı Usulleri Kanunu ilgili maddesine istinaden Antalya Eczacı Odası Manavgat Temsilciliğinin almış olduğu T.C. Antalya İdare Mahkemesi tarafından iptal edilen eczane mesai saatlerini düzenleyen 93. maddeden önce uygulanmakta olan eczane mesai saatlerini düzenleyen 92. madde de alınan kararlara geri dönülmüştür.

İlgili 92. madde 04.09.2020 tarihinde alınmış olup karar ‘'İl Sağlık Müdürlüğü'nün 20.08.2020 tarihli 549 sayılı yazısına istinaden Manavgat İlçesi Merkez bölgesinde faaliyet gösteren eczanelerin çalışma saatleri açılış 08:30, kapanış 19:00 olarak uygulanmıştır. ''şeklindedir.

İlgili alınmış karara istinaden Manavgat ilçesi merkez bölgesinde faaliyet gösteren eczanelerin mesai saatleri 17 Temmuz 2021 Cumartesi günü dahil olmak üzere, cumartesi günü Eczane açılış saati 08:30, kapanış saati 19:00 olarak uygulanacaktır. Halihazırda açıklanmış olan nöbet çizelgesindeki nöbetçi olan eczanelerimizin Cumartesi günü nöbet mesaisine başlangıç saati 19:00 olacaktır.

Güncel Çalışma saatleri dosyası için tıklayınız

Tüm meslektaşlarımıza önemle duyurulur.