Makale Tarihi: 11.08.2023
Görüntülenme: 184

2023 Yılı Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı Hakkında

SEVGİLİ MESLEKTAŞLARIM

6643 Sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanunu'nun 8. maddesi gereği Antalya Eczacı Odası Seçimli Olağan Genel Kurulu belirtilen takvim dahilinde aşağıdaki gündemle gerçekleşecektir.

Meslektaşlarımızın Genel Kurula katılımını önemle rica ederim.

Antalya Eczacı Odası
Başkan
Uzm. Ecz. İsmail ERÇİN

SEÇİM TAKVİMİ

ÇOĞUNLUKLU GENEL KURUL

Tarih :01 Eylül 2023 Cuma
Saat : 11.00
Yer : Antalya Eczacı Odası Meltem Hizmet Binası Ahmet Keleşoğlu Konferans Salonu

ÇOĞUNLUKSUZ GENEL KURUL

Tarih :02 Eylül 2023 Cumartesi
Saat : 11.00
Yer : Antalya Eczacı Odası Meltem Hizmet Binası Ahmet Keleşoğlu Konferans Salonu

SEÇİM

Tarih :03 Eylül 2023 Pazar
Saat : 09.00 - 17.00
Yer : Adem Tolunay Anadolu Lisesi (Meltem Mah. 3808. Sokak. No:7/ Muratpaşa)

GÜNDEM

1- Açılış, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
2- Divan seçimi
3- Açılış konuşmaları
4- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Mali Raporun okunması
5- İktisadi İşletme Faaliyet Raporu ve Mali Raporunun okunması
6- Denetleme Kurulu Raporunun okunması
7- Raporlar hakkında görüşler
8- Yönetim Kurulu Faaliyet, İktisadi İşletme Faaliyet, Yönetim Kurulu Mali , İktisadi İşletme Mali, Denetleme Kurulu Raporlarının ayrı ayrı ibrası
9- 2023-2024 Yılı Oda ve İktisadi İşletme tahmini bütçenin sunumu ve onaylanması
10- Dilek ve Öneriler
11- Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Haysiyet Divanı, Büyük Kongre Delegeleri Asil ve Yedek üyeliklerine adayların belirlenmesi.
12- Kapanış

NOT : 6643 sayılı Türk Eczacılar Birliği Kanunu'nun 8.Maddesi gereği ;Oda umumi heyetinin her nevi toplantılarına oda üyelerinin katılımları ve seçimli toplantılarda oy kullanmaları zorunludur.Geçerli bir mazereti olmaksızın umumi heyet toplantılarına katılmayanlar ve seçimli toplantılarda oy kullanmayanlar yıllık üye aidatı kadar para cezası ile cezalandırılırlar.SEVGİLİ MESLEKTAŞLARIM