Makale Tarihi: 3.01.2023
Görüntülenme: 1425

MANAVGAT MERKEZ CUMARTESİ ÇALIŞMA SAATLERİ

Temsilciğimizin 07/07/2020 tarih ve 88 sayılı aldığı karar doğrultusunda; yeni yerleşim yerlerinin oluşması, Özel Akdeniz hastanesinin açılması ve karşısına 4 tane yeni eczanenin gelmesi, nüfus artışlarının belli bölgelere kayması ve bu bölgelerin merkeze yakınlığı nedeniyle nöbet bölgelerinin genişletilmesine; 2 bölgeli nöbet sistemine geçilmesi, yeni açılan Özel Akdeniz Hastanesi karşısındaki Vural, Uluçay, Sevgi ve Pınar eczanesi ile yeni açılan Novamall AVM içerisinde bulunan Aksu Mert eczanesinin merkez bölgesine dahil edilmesine karar verilmiştir.

Bunun üzerine şikayetler ve 10. Bölge Antalya Eczacı Odası ile ilgili eczanemiz arasındaki hukuki süreç sonucunda;

İl Sağlık Müdürlüğünün 20.08.2020 tarihli E.1575 sayılı yazısına istinaden Manavgat Merkez bölgesinde faaliyet gösteren eczanelerin çalışma saatleri 01.09.2020 tarihi itibariyle açılış 08:30, kapanış 19:00 olarak uygulanmasına karar verilmiştir.

Cumartesi günü tam gün mesai uygulamasına geçilmesi üzerine, Manavgat merkezde faaliyet gösteren eczanelerin bu durumdan rahatsızlıklarını verdikleri dilekçeler ile dile getirdikleri ve bu kapsamda Antalya İl Sağlık Müdürlüğü 18.09.2020 tarihli cevabi yazıda oda tarafından iletilen dilekçeler ve 3 adet CİMER başvurusunun da değerlendirilerek çalışma saatlerinin belirlenmesi ve EBS sistemi üzerinden onaya sunulmasının rica edildiği, neticesinde Manavgat Temsilciliğinin 22.09.2020 tarih ve 93 sayılı kararı ile Manavgat ilçesi merkez bölgesinde bulunan eczanelerin 01.10. 2020 tarihi itibariyle Cumartesi çalışma saatleri açılış 08:30 kapanış 13:00 olacak şekilde belirlenmesine karar vermiştir.

TC. 5. İdare Mahkemesi 2021/392 karar nolu, cumartesi eczanelerin iş hacminin, cumartesi nöbet tutularak hizmet verilmesinin kamu sağlığı açısından yetersiz olduğu gerekçesiyle Cumartesi çalışma saatlerinin tekrar 08:30-19:00 olmasına karar vermiştir.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun Bakan Oluru ile 12.12.2022 tarihinde yayınladığı kılavuz ve 29.12.2022 tarihinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü'nün yazısına istinaden, ilçemizde 182 eczanenin bulunmasından dolayı nöbetçi sayısının artırılması istenmiş olup, 10.Bölge Antalya Eczacı Odası Manavgat Temsilciliğinin 30.12.2022 tarih ve 129 sayılı kararı gereğince ilçemizde nöbetçi sayısı 5 e çıkarılmıştır.

Nöbetçi eczane sayısının artırılması; bölgede 2 tane ecza deposunun geç saatlere kadar eczanelerimize hizmet vermesi, merkez bölgesinde görevini ifa eden meslektaşlarımızın çalışma saatlerinin uzun olmasından kaynaklı giderlerinin artması, eczane işleyişlerinin olumsuz etkilenmesi ve ilgili eczanemizin dava sonucu turizm bölgesine dahil olması ile daha önceden kamu sağlığı açısından yetersiz olduğu kanısı ortadan kaldırılmış olup,

10.Bölge Antalya Eczacı Odası Manavgat Temsilciliğinin 03.01.2023 tarih 131 sayılı aldığı karar sonucunda;

1 Şubat 2023 tarihi itibari ile Manavgat Merkezde cumartesi günü çalışma saatleri açılış 08:30, kapanış 13.30 olacak şekilde belirlenmiş olup, Cumartesi nöbet sırası kaldığı yerden devam ettirilmesine karar verilmiştir.

10.BÖLGE ANTALYA ECZACI ODASI MANAVGAT TEMSİLCİLİĞİ YÖNETİM KURULU